Kontakt

romke Roman Barczyński
ul. Racławicka 43 L1
32-200 Miechów

email: firma@romke.net
telefon: +48 (41) 260 75 22

BDO: 000601278


Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie w/w danych w celach tworzenia kompilacji, edycji, publikacji oraz ich odsprzedaży.

Prosimy o nie przesyłanie niezamówionych informacji handlowych a także próśb o wyrażenie zgody na ich przesłanie. Przesyłanie na w/w adresy takich wiadomości potraktujemy jako zgodę na umieszczenie serwera nadawcy na liście nadawców odrzucanych przez nasze serwery pocztowe.